Dispoziţii ale primarului

TitluDescriereData
Dispozitia 71/2019privind nominalizarea operatorilor economici din reteaua comerciala a comunei Odaile, jud. Buzau care vor distribui produse rationalizate catre populatie la mobilizare sau razboi2019/08/26
Dispozitia 70/2019privind infiintarea comisiei pentru probleme de aparare la nivelul comunei Odaile, jud. Buzau2019/08/26
Dispozitia 69/2019privind desemnarea persoanelor responsabile cu privire la organizarea si publicarea Monitorului Oficial Local al UAT Odaile2019/08/20
Dispozitia 68/2019privind desemnarea unei persoane responsabile cu gestionarea PPA la nivelul UAT Odaile2019/08/09
Dispozitia 67/2019privind convocarea Consiliului Local Odăile, jud. Buzau în şedinţă ordinară pentru luna august 20192019/08/02
Dispozitia 66/2019privind delegarea atributiilor secretarului comunei pentru perioada 22.07 – 26.07.20192019/07/19
Dispozitia 65/2019privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 12.07.20192019/07/05
Dispozitia 64/2019privind acordarea indemnizatiei lunare d-lui2019/06/24
Dispozitia 63/2019Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 28.06.20192019/06/20
Dispozitia 56/2019privind organizarea colectari selective a deseurilor din cadrul incintei Primăriei Comunei Odăile.2019/05/24
Dispozitia 55/2019Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 31.05.20192019/05/23
Dispozitia 54/2019Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţa de lucru extraordinară în data de 20.05.20192019/05/17
Dispozitia 53/2019cu privind la delegarea atribuţiilor secretarului comunei pe perioadă determinate d-nei Oprea Mirela având funcţia de inspector asistenta sociala din cadrul Compartimentului asistenta socială2019/05/14
Dispozitia 52/2019privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in vederea desfasurarii ALEGERILOR EUROPARLAMENTARE din 26 mai 20192019/04/24
Dispozitia 50/2019privind stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru alegerile pentru Parlamentul European2019/04/24
Dispozitia 56/2018privind desemnarea persoanei responsabile cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul comunei Odaile, jud. Buzau2018/05/24
Dispozitia 55/2018privind persoana/persoanele desemnata/desemnate pentru acordarea asistentei privind completarea si/sau depunerea precum si transmiterea declaratiei unice din cadrul primariei comunei Odaile2018/05/23
Dispozitia 54/2018Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 29.05.20182018/05/22
Dispozitia 50/2018privind desemnarea persoanelor responsabile cu realizarea atributiilor ce revin UAT Odaile in vederea realizarii lucrarilor sistematice de cadastru2018/05/12
Dispozitia 44/2018privind desemnarea unei persoane din cadrul Primariei comunei Odaile care sa fie inregistrate la AJFP Buzau, ca administrator si utilizator de date, in vederea utilizarii aplicatiei PATRIMVEN2018/04/18
Dispozitia 43/2018privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari „Modernizare drumuri comunale DC84, DC182 si Drum satesc DS9, comuna Odaile, jud. Buzau”2018/04/17
Dispozitia 42/2018Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 12.04.20182018/04/05
Dispozitia 39/2018Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 16.03.20182018/03/08
Dispozitia 38/2018cu privind la delegarea atribuţiilor de secretaru UAT Odaile d-nei Oprea Mirela, inspector, clasa I, grad profesional principal2018/03/06
Dispozitia 37/2018privind desemnarea unei persoane din cadrul Primariei comunei Odaile care sa fie inregistrate la AJFP Buzau, ca administrator de date, in vederea utilizarii aplicatiei PATRIMVEN2018/03/06
Dispozitia 35/2018privind desemnarea persoanei responsabile pentru indeplinirea atributiilor de serviciu privind sarcina completarii, tinerii la zi a Registrului agricol, atat pe suport de hartie cat si in format electronic, precum si a centralizarii datelor din Registrul agricol, sau a modului de arhivare si pastrare a acestuia2018/03/01
Dispozitia 30/2018cu privire la delegarea drept de semnatura „Primar” in lipsa acestuia2018/02/15
Dispozitia 29/2018Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 15.02.20182018/02/05
Dispozitia 28/2018privind modificarea orelor de munca, pentru persoanele beneficiare de ajutor social2018/01/31
Dispozitia 26/2018Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 30.01.20182018/01/19

Comments are closed.