Populația

Populatia UAT ODAILE – conform ultimului RPL – 651 locuitori.

Dacă în 1879 populația comunei era de 1240 locuitori, aşa cum este menţionat în,,Dicţionarul geografic, statistic, economic şi istoric al judeţului Buzeu” de către Basil Iorgulescu, conform recensământului din anul 2011, populaţia a rămas la 901 locuitori. Dacă în acelaşi dicţionar se menţionează că într-un an s-au născut 47 (patruzeci şi şapte) de copii şi s-au înregistrat 34 (treizeci şi patru) de decese, în anul 2011 s-au născut 3 (trei) copii şi au fost 17 (ṣaptesprezece) decese. Este alarmantă această scădere demografică. Cauzele sunt din cele mai diferite: în primul rînd nesiguranţa zilei de mâine face ca populaţia să fie ponderată atât în ceea ce priveşte natalitatea, dar se înregistrează o scădere şi a numărului de căsătorii. O altă cauză este lipsa locurilor de muncă ce determină populaţia tânără să plece în căutarea locurilor de muncă în alte zone din ţară, dar cel mai adesea în străinătate.

Datele statistice nu au putut lua însă în considerare numărul mare de locuitori care au părăsit comuna în ultimii ani, plecând la lucru, datorită faptului că majoritatea celor plecaţi nu declară acest lucru. Începând cu anul 1999, Odăile se confruntă cu migrarea populaţiei spre alteţări în căutarea unui loc de muncă. Fenomenul este tot mai accentuat în ultimii ani încadrându-se în aspectul cu amploare semnificativă pentru România. Mulţi locuitori sunt plecaţi în ţări ca Spania, Italia, Grecia, majoritatea lor optând pentru angajări temporare, incidenţa migrării fiind tot mai mare în rândul bărbaţilor, dar şi femeile îşi găsesc de lucru prestând activităţi de menaj sau bone în casele străinilor. Migrarea are implicaţii majore economice, deoarece ceează fluxuri în economia rurală şi sociale deoarece are impact asupra echilibrului în familie, asupra dezvoltării şi menţinerii sănătăţii copiilor, aceştia rămânând în grija unui singur părinte sau a bunicilor, dacă nu cumva sunt nevoiţi să-şi poarte singuri de grijă.

Potenţialul uman reprezintă cea mai mare avuţie a unei colectivităţi. De efortul fizic şi intelectual al populaţiei depinde valorificarea resurselor disponibile: naturale, materiale, financiare.

Din datele înregistrate la Directia Judeţeană de Statistică a judeţului Buzău populaţia stabilă din comună la sfârșitul anului 2011 număra 901 locuitori, din care 442 sunt femei. Se observă o repartiţie echilibrată pe sexe.

Text preluat din Strategia de dezvoltare locala a comunei Odaile 2014-2020

Comments are closed.