Dispozitia 102/2020

privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-nei Craciun Elena-Anca având funcţia publică de Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant, gradatia 0, compartiment financiar contabil, impozite si taxe locale, achizitii publice.

Bookmark the permalink.
Inapoi