Dispozitia 31/2022

privind delegarea atribuţiilor de secretar general al UAT Odăile pe perioada
11.07.2022-25.07.2022 d-nei CRĂCIUN ELENA-ANCA având funcţia de consilier achizitii publice si domnului STROE VASILE referent contabil în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Odăile, judeţul Buzău

Bookmark the permalink.
Inapoi