Dispozitia 32/2022

privind delegarea atribuţiilor de agent agricol al UAT Odăile pe perioada
efectuarii concediului de odihna domnului Dobre George având funcţia de referent urbanism în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Odăile, judeţul Buzău

Bookmark the permalink.
Inapoi