Dispozitia 6/2024

Privind constituirea Comisiei speciale de inventariere
a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al
comunei Odaile, judeţul Buzău

Bookmark the permalink.
Inapoi