HCL 21/2024

pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei Odăile în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” cu privire la contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare

Bookmark the permalink.
Inapoi