HCL 24/2023

privind modificarea Annexei 2.2c la Hotararea Consiliului Local al Comunei Odăile nr.21 din 21.09.2022 pentru aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrărilor de interventie, a indicatorilortehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferenta obiectivului de investiții ,, Modernizare drumuri comunale DC84, DC182 și drum sătesc DS 6, comuna Odăile, judetul Buzău” astfel cum a fost aceasta modificată prin HCL nr. 10 din 28.03.2023 


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi