HCL 7/2024

privind aprobarea participării UAT Comuna Odăile la Programul național multianual privind finanţarea elaborării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism

Bookmark the permalink.
Inapoi