HCL 19/2020

privind aprobarea inchirierii prin “licitatie publica” a unui spaţiu cu destinaţia “Farmacie” situat in imobilul “SPATIU BIBLIOTECA” din satul ODĂILE , comuna ODĂILE , judeţul Buzău

HCL 18/2020

privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finantat prin Masura 7.2. al comunei Odăile, județul Buzău