Acte administrative emise de primar

Titlu document:Emis la data de:Descriere scurta document:
Dispozitia 50/20242024/05/22Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 31.05.2024
Dispozitia 49/20242024/05/22Privind stabilirea salariului de bază,  lunar, domnului CRACIUN BEBI având  funcţia publică de  Referent – agent agricol
Dispozitia 48/20242024/05/21Privind  acordarea venitului minim de incluziune domnului  PAPUC GABRIEL – ALEXANDRU
Dispozitia 47/20242024/05/21Privind  încetarea venitului minim de incluziune beneficiarului SAVA MARIAN
Dispozitia 46/20242024/05/16privind modificarea componentei  aparatului  tehnic-auxiliar de pe lângă Biroul Electoral de Circumscriepție Comunală nr. 52 Odăile, necesar pentru efectuarea operațiunilor generate de organizarea și desfășurarea alegerilor autorităților administrației publice locale din data de 09 iunie 2024
Dispozitia 45/20242024/05/16cuprinzând modificarea Dispozitiei nr. 40 din 15.04.2024, privind desemnarea personalului tehnic auxiliar in cadrul Biroului electoral de Circumscriptie nr.52, Comuna Odăile, județul Buzău
Dispozitia 44/20242024/04/30Privind stabilirea salariului de bază,  lunar, domnului DOBRE GEORGE având  funcţia publică de  Referent – urbanism salubrizare, ISU
Dispozitia 43/20242024/04/30Privind stabilirea salariului de bază,  lunar, domnului CRACIUN BEBI având  funcţia publică de  Referent – agent agricol
Dispozitia 42/20242024/04/30privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in vederea desfasurarii alegerilor pentru membri din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
Dispozitia 41/20242024/04/29privind  stabilirea  locurilor speciale  pentru afisaj electoral  din comuna Odăile, județul Buzău la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
Dispozitia 30/20242024/02/29privind încadrarea doamnei SPOIALĂ ELIZA, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în funcţia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav,  NEAGU ALINA-TITINA
Dispozitia 29/20242024/02/29Privind  încetarea venitului minim de incluziune pentru familia  domnului SPOIALĂ ION
Dispozitia 28/20242024/02/21Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă De îndată în data de 21.02.2024
Dispozitia 27/20242024/02/20Privind pentru acordarea gradației 1 corespunzătoare tranșei de vechime pentru doamna Crăciun Elena-Anca îcadrată în funcția de  consilier achizitii publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Odăile, județul Buzău.
Dispozitia 26/20242024/02/20Privind pentru acordarea gradației 1 corespunzătoare tranșei de vechime pentru domnul Șomoiag Ionuț-Sorin îcadrat în funcția de referent impozite și taxe în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Odăile, județul Buzău.
Dispozitia 25/20242024/02/20privind încetarea indemnizației lunare numitei CONSTANTIN MARIANA, persoană cu handicap grav , domiciliată în comuna Odăile, sat Piatra Albă
Dispozitia 24/20242024/02/20privind incetarea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată al doamnei IBRIȘ ALINA, din funcția de asistent personal
Dispozitia 23/20242024/02/02privind convocarea Consiliului local Odăile în ședință ordinară în data de 12.02.2024
Dispozitia 22/20242024/01/31privivind stabilirea cuantumului indemnizației pentru persoana cu handicap grav acordată beneficiarilor din comuna Odăile, județul Buzău
Dispozitia 21/20242024/01/31privind stabilirea salariului de baza lunar, doamnei Gheorghe Mihaela avand functia de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 20/20242024/01/31privind stabilirea salariului de baza lunar, doamnei Ibriș Alina avand functia de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 19/20242024/01/31privind stabilirea salariului de baza lunar, doamnei Ene Cornelia avand functia de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 18/20242024/01/31privind stabilirea salariului de baza lunar, doamnei Dinu Nicoleta avand functia de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 17/20242024/01/31privind stabilirea salariului de baza lunar, domnului Aldea Gheorghe avand functia contractuală de muncitor necalificat
Dispozitia 16/20242024/01/31privind stabilirea salariului de baza lunar, domnului Aldea Gheorghe avand functia contractuală de șofer microbuz școlar
Dispozitia 15/20242024/01/31privind stabilirea salariului de baza lunar, doamnei Zota Violeta Cornelia avand functia asistent medical comunitar
Dispozitia 14/20242024/01/31privind stabilirea salariului de baza lunar, domnului Dobre George avand functia publică de referent urbanism
Dispozitia 13/20242024/01/31privind stabilirea salariului de baza lunar, domnului Crăciun Bebi avand functia publică de referent agent agricol
Dispozitia 12/20242024/01/31privind stabilirea salariului de baza lunar, domnului Șomoiag Ionuț-Sorin avand functia publică de referent impozite și taxe
Dispozitia 11/20242024/01/31privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei Crăciun Elena-Anca, având funcția publică de consilier achiziții publice
Dispozitia 10/20242024/01/31privind stabilirea salariului de baza lunar, domnului Stroe Vasile avand functia publică de referent contabil
Dispozitia 9/20242024/01/31privind stabilirea salariului de baza lunar, domnului Vasile Lăzărică avand functia publică de conducere de secretar general al comunei Odăile, județul Buzău
Dispozitia 8/20242024/01/31privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru titularul Neacsu Grigore
Dispozitia 7/20242024/01/31privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incalzir5e pentru 54 titulari
Dispozitia 6/20242024/01/31Privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Odaile, judeţul Buzău
Dispozitia 5/20242024/01/19privind convocarea Cl – sedinta extraordinara din data de 25.01.2024
Dispozitia 4/20242024/01/19privind stabilirea indemnizatiei dlui Mihaiu Fagaras, viceprimarul comunei Odaile
Dispozitia 3/20242024/01/18privind stabilirea indemnizatiei dlui Grama Tache Cristache, primarul comunei Odaile
Dispozitia 2/20242024/01/03privind delegarea atributiilor de secretar general
Dispozitia 1/20242024/01/03privind convocarea CL Odaile- ianuarie 2024
Dispozitia 97/20232023/12/28privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Odaile
Dispozitia 96/20232023/12/15Privind constituirea ”Grupului de lucru” pentru asigurarea integritatii in cadrul Primariei Comuna Odaile
Dispozitia 95/20232023/12/15privind numirea Consilierului de etica
Dispozitia 94/20232023/12/15Privind constituirea „ Comisiei de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol” in exercitarea mandatului sau a funtiei publice
Dispozitia 93/20232023/12/15De aprobarea Declaratiei privind asumarea agendei de integritate organizaționala la nivelul Comunei Odăile, judetul Buzău
Dispozitia 92/20232023/12/11privind convocarea Consiliului local Odaile in sedinta ordinara in data de 20.12.2023
Dispozitia 91/20232023/11/30privind acordarea ajutorului social pentru familia titularului PARACLISIERU LIVIU
Dispozitia 90/20232023/11/30privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu conbustibili solizi și-sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie
Dispozitia 89/20232023/11/28privind incetarea ajutorului social pentru titularul MARIN LONGIN
Dispozitia 88/20232023/11/28privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul PIRON DANIEL
Dispozitia 87/20232023/11/27privind reincadrarea doamnei DINU NICOLETA CLAUDIA, cu contract individual de munca pe perioada determinata, in functia de asistent personal pentru minorul DINU CIPRIAN IONUT, persoana cu handicap grav
Dispozitia 86/20232023/11/20privind convocarea Consiliului local Odaile in sedinta ordinara in data de 29.11.2023
Dispozitia 85/20232023/11/16privind incetarea indemnizatiei lunare numitei SFINTEȘ POLIXENIA, PERSOANA CU HANDICAP GRAV, DOMICILIATA IN comuna Odaile, sat Gorani, in baza Legii nr. 448/2023
Dispozitia 84/20232023/10/31privind incetarea contractului individual de munca al domnului Militaru Vasile
Dispozitia 83/20232023/10/17privind majorarea indemnizatiei lunare pentru persoanele cu handicap grav
Dispozitia 82/20232023/10/17privind stabilirea salariului de baza lunar, a doamnei ENE CORNELIA, asistent personal,(asistent personal al persoanei cu handicap grav-COD-COR5323203, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania), incepand cu data de 1 octombrie
Dispozitia 81/20232023/10/17privind stabilirea salariului de baza lunar, a doamnei DINU NICOLETA, asistent personal,(asistent personal al persoanei cu handicap grav-COD-COR5323203, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania), incepand cu data de 1 octombrie
Dispozitia 80/20232023/10/17privind stabilirea salariului de baza lunar, a doamnei IBRIȘ ALINA, asistent personal,(asistent personal al persoanei cu handicap grav-COD-COR5323203, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania), incepand cu data de 1 octombrie
Dispozitia 79/20232023/10/17privind stabilirea salariului de baza lunar, a doamnei GHEORGHE MIHAELA, asistent personal,(asistent personal al persoanei cu handicap grav-COD-COR5323203, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania), incepand cu data de 1 octombrie
Dispozitia 78/20232023/10/17privind incetarea contractului individual de munca pe perioada determinata a doamnei DINU NICOLETA CLAUDIA, din functia de asistent personal pentru minorul DINU IONUT CIPRIAN, persoana cu handicap grav
Dispozitia 77/20232023/10/17privind convocarea Consiliului local Odaile in sedinta ordinara in data de 27.10.2023
Dispozitia 76/20232023/10/17Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia domnului NEGOITA IONEL
Dispozitia 75/20232023/10/17Privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului NEGOITA IONEL
Dispozitia 74/20232023/10/17privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru titularul PIRON DANIEL
Dispozitia 73/20232023/10/17privind acordarea ajutorului de inmormantare doamnei MOISE MARIA
Dispozitia 72/20232023/10/17privind incetarea ajutorului social pentru domnul MOISE GABRIEL
Dispozitia 71/20232023/10/17Privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului ALDEA BEBE
Dispozitia 70/20232023/10/16Privind acordarea stimulentului educațional sus formă de tichete sociale
Dispozitia 69/20232023/09/20privind stabilirea salariului doamnei ZOTA VIOLETA-CORNELIA , „asistent medical comunitar”(cod COR 325301) /2023
Dispozitia 68/20232023/09/20Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna septembrie 2023
Dispozitia 67/20232023/08/31Privind încetarea dreptului de ajutor social pentru familia Domnului DRĂGAN STOICA
Dispozitia 66/20232023/08/31Privind incetarea dreptului de ajutor social pentru familia domnului STANISLAV VIOREL
Dispozitia 65/20232023/08/31Privind incadrarea doamnei GHEORGHE MIHAELA, cu contract individual de munca pe perioada determinata, in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav,Stroe Maria
Dispozitia 64/20232023/08/10Privind convocarea Consiliului Local Odaile, judetul Buzau in sedinta ordinara in data de 17.08.2023;
Dispozitia 63/20232023/08/10Privind acordarea unui ajutor de inmormantare doamnei TEODOR LENUTA
Dispozitia 62/20232023/08/04Privind delegarea atributiilor, pe perioada efectuarii concediului de odihna, a domnilui DOBRE GEORGE , avand functia referent SALUBRIZARE, ISU, URBANISM in cadrul
Dispozitia 61/20232023/07/24privind incetarea indemnizatiei lunare numitei PITA TRANDAFIRA, persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Odăile sat Scorosesti.
Dispozitia 60/20232023/07/20privind convocarea Consiliului Local Odăile în sedinta ordinara in data de 27.07.2023
Dispozitia 59/20232023/07/19privind acordare VMG pentru titularul MOISE GABRIEL
Dispozitia 58/20232023/07/18privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Aldea Bebe
Dispozitia 57/20232023/07/14privind delegarea atribuțiilor de referent agricol, pe perioada efectuarii concediului 
Dispozitia 56/20232023/07/07privind delegarea atribuțiilor de secretar general 
Dispozitia 55/20232023/07/07privind delegarea exercitarii atributiilor de asistent social
Dispozitia 54/20232023/06/28Privind încetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul ANDREI FLORIN
Dispozitia 53/20232023/06/22Privind convocarea Consiliului local Odăile în ședință ordinară în data de 29.06.2023
Dispozitia 52/20232023/06/16Privind incetarea dreptului de ajutor social pentru familia domnului Drăgan Ion
Dispozitia 51/20232023/05/31privind constituirea Comisiei de recepţie la finalizarea lucrărilor de ,, REPERAȚII ȘI INTREȚINERE CU APORT DE MATERIAL DRUMURI COMUNALE SI SĂTESTI-COMUNA ODĂILE, JUDETUL BUZĂU”
Dispozitia 50/20232023/05/31privind constituirea Comisiei de recepţie pentru lucrările efectuate de beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2023
Dispozitia 49/20232023/05/31privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului Vasile Lăzărică având funcţia publică de conducere de secretar general al comunei Odaile, judeţul Buzău
Dispozitia 48/20232023/05/31privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului Stroe Vasile având funcţia publică de referent contabil in aparatul de specialitate al primarului comunei Odaile, judeţul Buzău
Dispozitia 47/20232023/05/31acordarea ajutorului social pentru domnul ANDREI PETRE
Dispozitia 46/20232023/05/20privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 29.05.2023
Dispozitia 36/20232023/03/30Privind acordarea unui ajutor inmormantare doamnei DINU CARMEN
Dispozitia 35/20232023/03/30privind incetarea ajutorului social pentru titularul PARACLISIERU ANA-MARIA
Dispozitia 34/20232023/03/30Privind încetarea contractului individual de muncă pentru doamna BURLACU MARIOARA, asistent personal al persoanei cu handicap grav
Dispozitia 33/20232023/03/30Privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor de ,, INTRETINERE SI REPARATII DRUM COMUNAL, CATUN VACARIA ZONA PE DEAL-COMUNA ODĂILE, JUDETUL BUZĂU”
Dispozitia 32/20232023/03/29Privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor de,, AMENAJARE TEREN PENTRU AGREMENT-MULTISPORT, COMUNA ODAILE, JUDETUL BUZAU”
Dispozitia 31/20232023/03/20Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna martie 2023
Dispozitia 30/20232023/03/16privind modificarea cuantumului VGM și ASF începând cu drepturile lunii martie 2023 beneficiarilor din comuna Odăile, județul Buzău
Dispozitia 29/20232023/03/07privind incetarea ajutorului social pentru titularul MUREȘAN IONEL
Dispozitia 28/20232023/02/21privind constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor pentru lucrările de inregistrare sistematică initiate de comuna Odăile
Dispozitia 27/20232023/02/21Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă extraordinara pentru luna februarie 2023
Dispozitia 26/20232023/02/21Privind reorganizarea Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă , comuna Odăile, județul Buzău
Dispozitia 25/20232023/02/21Privind reorganizarea Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului Oprativ de pe lângă Comitetul local pentru Situaţii de Urgenţă
Dispozitia 24/20232023/02/21privind acordarea ajutorului social pentru familia domnului MARIN LONGIN;
Dispozitia 23/20232023/02/07privind acordarea unui ajutor de înmormântare domnului TATU MIHAI;
Dispozitia 22/20232023/02/02privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului TATU MIHAI;
Dispozitia 21/20232023/01/25privind acordarea ajutorului social pentru titularul AGAPIE MIREL-MARIAN;
Dispozitia 20/20232023/01/25Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna februarie 2023
Dispozitia 19/20232023/01/20Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna ianuarie 2023
Dispozitia 18/20232023/01/20privind constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Odăile
Dispozitia 17/20232023/01/20Privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Odaile, judeţul Buzău
Dispozitia 16./20232023/01/08Privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali ai Consiliului Local Odăile, judetul Buzău
Dispozitia 15/20232023/01/08Privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-nei CRĂCIUN ANCA
Dispozitia 14/20232023/01/08Privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-luiCRĂCIUN BEBI
Dispozitia 13/20232023/01/08Privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui DOBRE GEORGE
Dispozitia 12/20232023/01/08Privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui ALDEA GHEORGHE
Dispozitia 11/20232023/01/08Privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui MINOIU IONEL
Dispozitia 10/20232023/01/08Privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui ȘOMOIAG IONUȚ-SORIN
Dispozitia 9/20232023/01/08Privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui STROE VASILE
Dispozitia 8/20232023/01/08Privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui VASILE LĂZĂRICĂ
Dispozitia 7/20232023/01/08privind majorarea indemnizatiei lunare pentru persoanele cu handicap grav;
Dispozitia 6/20232023/01/08Privind stabilirea salariului brut al d-nei DINU NICOLETA,
Dispozitia 5/20232023/01/08Privind stabilirea salariului brut al d-nei BURLACU MARIOARA,
Dispozitia 4/20232023/01/08Privind stabilirea salariului brut al d-nei ENE CORNELIA,
Dispozitia 3/20232023/01/08Privind stabilirea salariului brut al d-nei IBRIS ALINA,
Dispozitia 2/20232023/01/03Privind încetarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav, AGAPIE CONSTANTIN
Dispozitia 1/20232023/01/03Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă extraordinara pentru luna ianuarie 2023
Dispozitia 70/20222022/12/24Dispozitie Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna decembrie 2022
Dispozitia 69/20222022/12/19Dispozitie Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna decembrie 2022
Dispozitia 68/20222022/12/16Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, pentru perioada sezonului rece NOIEMBRIE 2022- MARTIE 2023
Dispozitia 67/20222022/12/16Dispozitie Privind delegarea atributiilor, pe perioada efectuarii concediului de odihna, a domnilui SOMOIAG IONUT , avand functia referent impozite si taxe in cadrul aparatului de
Dispozitia 66/20222022/12/16Dispozitie Privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru titularul ANGHEL ANICA
Dispozitia 65/20222022/12/06Dispozitie Privind acordarea ajutorului social pentru titularul NEACSU MARIANA
Dispozitia 64/20222022/12/06Dispozitie privind incetarea ajutorului social pentru titularul LACATUS MIHAI
Dispozitia 63/20222022/12/06Dispozitie privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul BURTEA MONICA
Dispozitia 62/20222022/12/06Dispozitie privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de ,, MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 84, DC 182 SI DRUM SATESC DS R, COMUNA ODAILE, JUDETUL BUZAU”
Dispozitia 61./20222022/11/29Dispozitie privind incadrarea doamnei Dinu Nicoleta -Claudia, cu contract individual de munca pe perioada determinata, in functia de asistent personal pentru minorul Dinu Ionut- Ciprian
Dispozitia 60/20222022/11/24Dispozitie Privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru titularul Burtea Monica
Dispozitia 59/20222022/11/24Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru titularul Ungureanu Mihaita
Dispozitia 58/20222022/11/24Dispozitie privind aprobarea stimulentului educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita beneficiarilor din comuna Odaile, judetul Buzau
Dispozitia 57/20222022/11/22Dispozitie Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna noiembrie 2022
Dispozitia 55/20222022/11/04 Privind constituirea Comisiei   de inventariere anuala  a bunurilor care apartin patrimoniului comunei Odaile, judetul Buzau 
Dispozitia 54/20222022/10/31 Privind  încetarea contractului individual de muncă pentru doamna BADEA IOANA, asistent personal al persoanei cu handicap grav
Dispozitia 53/20222022/10/20  Privind  convocarea Consiliului local Odaile, judetul Buzau, in sedinta de indata pentru luna octombrie 2022
Dispozitia 52/20222022/10/20 Privind constituirea  Comisiei de evaluare  pentru atribuirea contractului de executie lucrari ,, Amenajare santuri si rigole betonate pe DC 84, Comuna Odăile, judetul Buzau” 
Dispozitia 51/20222022/10/19 privind nominalizarea operatorilor economici din reteaua comercială a comunei  ODĂILE, judetul Buzău, care vor distribui produse raţionalizate către populaţie la mobilizare sau război
Dispozitia 50/20222022/10/19 Privind constituirea  Comisiei de recepţie  la terminarea lucrarilor la obiectiv  ,,  Reparatii/2022
Dispozitia 49./20222022/10/03 privind înfiinţarea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul  U.A.T. ODĂILE, judeţul Buzău
Dispozitia 48/20222022/10/03 Privind acordarea ajutorului social pentru titularul Sava Alexandru
Dispozitia 47/20222022/09/27 Privind  convocarea Consiliului local Odaile, judetul Buzau, in sedinta de indata pentru luna septembrie 2022
Dispozitia 46/20222022/09/27  privind constituirea Comisiei de receptie finala la obiectiv ,, Reparatii/2022
Dispozitia 45/20222022/09/21Privind mandatarea domnului MILITARU VASILE să coordoneze activitatea serviciului “CONSILIUL LOCAL ODĂILE – SERVICIUL SALUBRIZARE, APĂ CANAL „.
Dispozitia 44/20222022/09/19Privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de ,, INTRETINERE SI REPARATII DRUM COMUNAL, CATUN VACARIA ZONA PE DEAL-COMUNA ODĂILE, JUDETUL BUZĂU”
Dispozitia 43/20222022/09/14privind convocarea Consiliului local Odaile, judetul Buzau in sedinta ordinara pentru luna septembrie 2022
Dispozitia 42/20222022/09/09delegare atributii secretar general pentru perioada efectuarii concediuui medical
Dispozitia 41/20222022/09/08Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă De indata luna SEPTEMBRIE 2022
Dispozitia 40/20222022/09/08suspendare ajutor social pentru titularul LACATUS MIHAI
Dispozitia 39/20222022/09/08incetare ajutor social Constantin Sandu
Dispozitia 38/20222022/08/31privind modificarea incetarea alocaţiei pentru sustinerea familiei pentru titularul ARGHIR ION
Dispozitia 37/20222022/08/20Privind acordarea ajutorului social pentru Familia domnului TATU MIHAI
Dispozitia 36/20222022/08/20Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna august 2022
Dispozitia 35/20222022/07/26privind numirea domnului Militaru Vasile în funcția de consilier personal al Primarului comunei Odăile, județul Buzău
Dispozitia 34/20222022/07/26delegarea atributiilor de asistenta sociala si consilier achizitii publice/2022
Dispozitia 33/20222022/07/21privind delegarea atribuţiilor de asistenta sociala si consilier achizitii publice/2022
Dispozitia 32/20222022/07/15privind delegarea atribuţiilor de agent agricol al UAT Odăile pe perioada efectuarii concediului de odihna domnului Dobre George având funcţia de referent urbanism în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Odăile, judeţul Buzău
Dispozitia 31/20222022/07/05privind delegarea atribuţiilor de secretar general al UAT Odăile pe perioada 11.07.2022-25.07.2022 d-nei CRĂCIUN ELENA-ANCA având funcţia de consilier achizitii publice si domnului STROE VASILE referent contabil în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Odăile, judeţul Buzău
Dispozitia 30/20222022/06/30privind alocaţia pentru sustinerea familiei pentru titularul PAPUC CĂTĂLIN
Dispozitia 29/20222022/06/30Privind acordarea ajutorului social pentru Familia domnului BADEA DANIEL-GERMIN
Dispozitia 28/20222022/06/20Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna iunie 2022
Dispozitia 27/20222022/05/27Privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, la nivelul comunei Odăile, judeţul Buzău
Dispozitia 26/20222022/05/20PRIVIND DESEMNAREA AGENTULUI DE INUNDATII IN COMUNA ODĂILE, JUDEȚUL BUZĂU
Dispozitia 25/20222022/05/20Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna mai 2022
Dispozitia 24/20222022/05/17Privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al domnului BADEA NARCIS
Dispozitia 23/20222022/05/02privind modificarea cuantumului tichetelor sociale pentru gradinita
Dispozitia 22/20222022/05/02Privind încetarea indemnizaţiei lunare numitului IAMANDI GHEORGHE, Persoană cu handicap grav, domiciliat în comuna Odăile, sat ODĂILE, în baza Legii nr.448/2022
Dispozitia 21/20222022/04/30Privind încetarea indemnizaţiei lunare numitului ANDREI DUMITRU, Persoană cu handicap grav, domiciliat în comuna Odăile, sat Valea Fantanii, în baza Legii nr.448/2022
Dispozitia 20/20222022/04/30Privind acordarea ajutorului social pentru Familia doamnei PAVEL CĂTĂLINA
Dispozitia 19/20222022/04/20Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna APRILIE 2022
Dispozitia 18/20222022/04/12privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA al aparatului de specialitate al primarului comunei Odăile , judetul Buzau
Dispozitia 17/20222022/04/08privind constituirea Grupului de lucru POAD la nivelul comunei Odăile
Dispozitia 16./20222022/03/30privind acordarea unui ajutor de inmormantare d-lui ANDREI GHEORGHE , domiciliat in comuna ODĂILE , sat VALEA FÎNTÎNEI, judetul Buzau
Dispozitia 15/20222022/03/23Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna martie 2022
Dispozitia 14/20222022/02/23Privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de ,, PIETRUIRE DRUMURI COMUNALE SI SĂTESTI-COMUNA ODĂILE, JUDETUL BUZĂU”
Dispozitia 13/20222022/02/19privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, pentru perioada sezonului rece NOIEMBRIE 2021- MARTIE 2022
Dispozitia 12/20222022/02/09Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna februarie 2022
Dispozitia 11/20222022/02/03privind delegarea atributiilor de asistenta sociala, pe perioada determinata doamnei Craciun Elena-Anca, avand functia de consilier achizitii publice/2022
Dispozitia 10/20222022/01/31Privind acordarea ajutorului social pentru Doamnei OPREA ALEXANDRA
Dispozitia 9/20222022/01/31Privind majorarea indemnizaţiei lunare pentru persoanelor cu handicap grav
Dispozitia 8/20222022/01/31Privind stabilirea salariului brut al d-nei IBRIS ALINA, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Dispozitia 7/20222022/01/31Privind acordarea ajutorului social pentru Familia domnului DUMITRU CRISTINEL
Dispozitia 6/20222022/01/31privind numirea domnului Șomoiag Ionuț-Sorin , functionar publicde executie definitiv, in functie publica de referent impozite si taxe, clasa III, grad profesional asistent, in cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite si taxe locale, Achizitii publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Odaile
Dispozitia 5/20222022/01/31privind numirea doamnei Crăciun Elena-Anca , functionar public definitiv, in functie publica de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent, in cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite si taxe locale, Achizitii publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Odaile
Dispozitia 4/20222022/01/21privind desemnarea organului fiscal
Dispozitia 3/20222022/01/21Privind încetarea dreptului de ajutor social pentru numita NĂSTASE MARIA-ALINA,
Dispozitia 2/20222022/01/21Privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav, SFINTES POLIXENIA
Dispozitia 1/20222022/01/21Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna ianuarie 2022
Dispozitia 75/20212021/12/27Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă EXTRAORDINARA pentru luna DECEMBRIE 2021
Dispozitia 74/20212021/12/22privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, pentru perioada sezonului rece DECEMBRIE2021- MARTIE 2022
Dispozitia 73/20212021/12/22privind incetarea ajutorului social pentru titularul LACATUS DUMITRU
Dispozitia 72/20212021/12/22Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă de indata pentru luna DECEMBRIE 2021
Dispozitia 71/20212021/12/08Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna DECEMBRIE 2021
Dispozitia 70/20212021/12/06privind modificarea componenţei COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR
Dispozitia 69/20212021/12/06Privind încetarea indemnizaţiei lunare numitului GAVRILA MIHAI-ALEXANDRU Persoană cu handicap grav, domiciliat în comuna Odăile, sat Piatra Alba, în baza Legii nr.448/2021
Dispozitia 68/20212021/12/06Privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Odaile, a comisiei de casare si receptie a materialelor pentru anul 2021
Dispozitia 67/20212021/12/06privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
Dispozitia 66/20212021/12/06privind nominalizarea operatorilor economici din reteaua comercială a comunei ODĂILE, judetul Buzău, care vor distribui produse raţionalizate către populaţie la mobilizare sau război
Dispozitia 65/20212021/11/19privind constituirea comisiei de evaluare și negociere a ofertei Nota de comanda suplimentara la contract nr.1721/2021
Dispozitia 64/20212021/11/19Privind constituirea Comisiei de recepţie finală la obiectivul de ,, Refacere in urma calamitatilor din iunie 2021-PIETRUIRE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI IN SATELE COMUNEI ODAILE, JUDETUL BUZAU”
Dispozitia 63/20212021/11/16privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de produs ”BULDOEXCAVATOR”
Dispozitia 62/20212021/11/16privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, pentru perioada sezonului rece NOIEMBRIE 2021- MARTIE 2022
Dispozitia 61/20212021/11/16privind aprobarea ajutorului pentru combustibili solizi şi petrolieri, beneficiarilor de ajutor social conform prevederilor Legii nr.416/2021
Dispozitia 60/20212021/11/10Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna NOIEMBRIE2021
Dispozitia 59/20212021/11/05Privind încetarea dreptului de ajutor social pentru familia domnului DAMIAN NICOLAE ,
Dispozitia 58/20212021/11/05Privind acordarea ajutorului social pentru Familia domnului SCARLAT CONSTANTIN
Dispozitia 57/20212021/11/05Privind acordarea ajutorului social pentru Familia domnului MINOIU VASILICĂ
Dispozitia 56/20212021/10/18Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna octombrie 2021
Dispozitia 55/20212021/10/05Privind încetarea contractului individual de muncă pentru doamna TUDOR VIORICA, asistent personal al persoanei cu handicap grav
Dispozitia 54/20212021/09/30Privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Familia domnului VASILE MITICA
Dispozitia 53/20212021/09/30Privind acordarea ajutorului social pentru Domnul BUTUZARIE BOGDAN-IOAN
Dispozitia 52/20212021/09/30Privind acordarea ajutorului social pentru Domnul MINOIU FLORINEL
Dispozitia 51/20212021/09/30Privind constituirea Comisiei de recepţie finală la obiectivul de ,, Modernizare drum comunal DC 84, km 1 + 200- 2+700, comuna Odăile, judetul Buzău
Dispozitia 50/20212021/09/22Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna septembrie 2021
Dispozitia 49/20212021/08/30Privind încetarea dreptului de ajutor social pentru numita NĂSTASE MARIA-ALINA,
Dispozitia 48/20212021/08/30privind la delegarea atribuţiilor de asistenta sociala, urbanism, salubritate, I.S.U. domnului CRACIUN BEB I- referent agent agricol în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Odăile, judeţul Buzău
Dispozitia 47/20212021/08/30privind înfiinţarea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul U.A.T. ODĂILE, judeţul Buzău
Dispozitia 46/20212021/08/23privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna august 2021
Dispozitia 45/20212021/08/10privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Odaile, pe anul 2021
Dispozitia 44/20212021/08/05privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Familia domnului AGAPIE GHEORGHE
Dispozitia 43/20212021/07/30Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul UNGUREANU MIHAITA
Dispozitia 42/20212021/07/30Privind acordarea ajutorului social pentru familia d-lui UNGUREANU MIHAITA
Dispozitia 41/20212021/07/30Privind constatarea suspendarii de drept a raportului de serviciu al domnului BADEA NARCIS
Dispozitia 40/20212021/07/30privind delegarea atribuţiilor de secretar general al UAT Odăile pe perioada 02.08.2021-23.08.2021 d-lui STROE VASILE având funcţia de referent superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Odăile, judeţul Buzău
Dispozitia 39/20212021/07/27Privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de , Refacere in urma calamitatilor din iunie 2021 PIETRUIRE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI IN SATELE COMUNEI ODAILE, JUDETUL BUZAU”
Dispozitia 38/20212021/07/27privind delegarea atribuțiilor către viceprimarul comunei Odăile, judeţul Buzau
Dispozitia 37/20212021/07/22Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna iulie 2021
Dispozitia 36/20212021/07/20Privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Familia d-nei DRAGAN STOICA
Dispozitia 35/20212021/07/20Privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav, ANDREI DUMITRU
Dispozitia 34/20212021/07/16Privind modificarea indemnizaţiei d-lui GRAMA TACHE CRISTACHE, Primarul comunei Odaile, judeţul Buzău
Dispozitia 33/20212021/07/16Privind mandantarea domnului MINOIU IONEL pentru să coordoneze activitatea serviciului “CONSILIUL LOCAL ODĂILE – SERVICIUL SALUBRIZARE, APĂ CANAL „.
Dispozitia 32/20212021/06/26privind acordarea ajutorului social pentru doamna Andrei Liliana
Dispozitia 31/20212021/06/26privind acordarea ajutorului social pentru domnul Dutu Remus
Dispozitia 30/20212021/06/24privind convocarea Consiliului local Odaile, judetul Buzau, in sedinta ordinara pentru luna iunie 2021
Dispozitia 29/20212021/06/19Privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor De ,, Reparații curente si periodice la îmbrăcăminți asfaltice pe DC 84 Km 0 + 000 – 1 + 200”
Dispozitia 21/20212021/04/23privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor privind licitaţia publică ce se va organiza în scopul închirierii unui spaţiu cu destinaţia ,,Farmacie” aflat în proprietatea publică a comunei Odăile judeţul Buzău
Dispozitia 20/20212021/04/14privind convocarea Consiliului Local Odăile, jud. Buzau în şedinţă ordinară pentru luna aprilie 2021
Dispozitia 19/20212021/04/09Privind desemnarea unor personae din cadrul Primăriei Odăile care să fie înregistrate la AJFP Buzău, ca administrator şi utilizator de date , în vederea utilizării aplicaţiei PATRIMVEN
Dispozitia 18/20212021/03/31privind acordarea tichetelor sociale pentru graginita copiilor prescolari de nivelul comunei Odăile, judetul Buzau
Dispozitia 17/20212021/03/31pripind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul Ungureanu Mihaita
Dispozitia 16/20212021/03/31incetarea ajutorului social pentru domnul Butuzarie Bogdan-Ioan
Dispozitia 15/20212021/03/31incetarea ajutorului social pentru Domnul CRETU IULIAN
Dispozitia 14/20212021/03/25privind constituirea comisiei de evaluare a perfomantelor profesionale ale secretarului general al UAT Odăile
Dispozitia 13/20212021/03/25privind CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL ODAILE, JUDETUL BUZAU, IN SEDINTA ORDINARA PENTRU LUNA MARTIE 2021
Dispozitia 2/20212021/01/19Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinara pentru luna ianuarie 2021
Dispozitia 1/20212021/01/04Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă extraordinara pentru luna ianuarie 2021
Dispozitia 121/20202020/12/31privind acordarea ajutorului social pentru familia domnului Andrei Iulian
Dispozitia 120/20202020/12/31privind incetarea ajutorului social pentru familia d-lui Andrei Iulian
Dispozitia 119/20202020/12/31privind ACORDAREA alocaţiei pentru sustinerea familiei pentru titularul GHINESCU MIHAIELA
Dispozitia 118/20202020/12/31privind acordarea ajutorului social pentru Familia d-nei PARACLISIERU ANA-MARIA
Dispozitia 117/20202020/12/31privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Familia Domnului POPA VIOREL
Dispozitia 116/20202020/12/31privind acordarea ajutorului social pentru Familiad- lui DUTU LAURENTIU-CRISTIAN
Dispozitia 115/20202020/12/31privind stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav acordata beneficiarilor din Comuna Odaile, judeţul Buzău
Dispozitia 114/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei TUDOR VIORICA,Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Odaile,judeţul Buzău
Dispozitia 113/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei BADEA IOANA, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Odaile, judeţul Buzău
Dispozitia 112/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei IBRIS ALINA, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Odaile,judeţul Buzău
Dispozitia 111/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei ENE CORNELIA, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Odaile, judeţul Buzău
Dispozitia 110/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei BURLACU MARIOARA, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Odaile, judeţul Buzău
Dispozitia 109/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-nei ZOTA VIOLETA CORNELIA având funcţie contractuala – asistent medical comunitar
Dispozitia 108/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui MINOIU IONEL având funcţie contractuala – muncitor necalificat
Dispozitia 107/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui ALDEA GHEORGHE având funcţie contractuala – sofer microbuz scolar
Dispozitia 106/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui BADEA NARCIS-SORIN având funcţie contractuala – muncitor calificat
Dispozitia 105/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui Dobre George având funcţia publica referent
Dispozitia 104/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui CRACIUN BEBI având funcţia publică referent
Dispozitia 103/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-nului Somoiag Ionut-Sorin având funcţia publică de Referent impozite si taxe, clasa III, grad profesional debutant, gradatia 0, compartiment financiar contabil, impozite si taxe locale, achizitii publice.
Dispozitia 102/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-nei Craciun Elena-Anca având funcţia publică de Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant, gradatia 0, compartiment financiar contabil, impozite si taxe locale, achizitii publice.
Dispozitia 101/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui STROE VASILE având funcţia publică referent contabil, clasa III, grad superior, gradatia 5
Dispozitia 100/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui VASILE LAZARICA având funcţia publică de Secretar general, grad 3
Dispozitia 99/20202020/12/31privind stabilirea indemnizaţiei d-lui MIHAIU FAGARAS, Viceprimarul comunei Odaile, judeţul Buzău
Dispozitia 98/20202020/12/31privind stabilirea indemnizaţiei d-lui GRAMA TACHE CRISTACHE, Primarul comunei Odaile, judeţul Buzău
Dispozitia 97/20202020/12/31privind convocarea Consiliului local Odaile in sedinta de indata in data de 31.12.2020
Dispozitia 96/20202020/12/30privind numirea indrumatorului de stagiu si stabilirea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a domnului SOMOIAG IONUT-SORIN, referent impozite si taxe, clasa III, grad profesional debutant, gradatia 0, Compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe locale, achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Odaile, judeţul Buzău
Dispozitia 95/20202020/12/30privind numirea domnului Somoiag Ionut-Sorin , în funcţia publică de executie referent impozite si taxe, clasa III, grad profesional debutant, gradatia 0, Compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe locale, achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Odaile, judeţul Buzău
Dispozitia 94/20202020/12/30privind numirea indrumatorului de stagiu si stabilirea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a domnului CRACIUN ELENA-ANCA, consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant, gradatia 0, Compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe locale, achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Odaile, judeţul Buzău
Dispozitia 93/20202020/12/30privind numirea doamnei Craciun Elena-Anca , în funcţia publică de executie de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant, gradatia 0, Compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe locale, achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Odaile, judeţul Buzău
Dispozitia 92/20202020/12/27privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita copiilor prescolari de la nivelul comunei Odăile , judetul Buzau
Dispozitia 91/20202020/12/20Privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de ,,REPARATIE ACOPERIS FARMACIE, COMUNA ODAILE, JUDETUL BUZAU”
Dispozitia 90/20202020/12/19privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de ,, AMENAJARE TEREN PENTRU AGREMENT-MULTISPORT, COMUNA ODAILE, JUDETUL BUZAU”
Dispozitia 89/20202020/12/17privind convocarea Consiliului local Odaile in sedinta ordinara pentru luna decembrie 2020
Dispozitia 88/20202020/12/14privind rectificarea bugetului local al comunei Odăile, judeţul Buzău pe trimestrul IV anul 2020
Dispozitia 87/20202020/12/12privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, pentru perioada sezonului rece DECEMBRIE 2020- MARTIE 2021
Dispozitia 86/20202020/12/12privind încetarea dreptului de ajutor social pentru numita RADU DUMITRA
Dispozitia 85/20202020/12/12privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Familia dl DUMITRU ION
Dispozitia 84/20202020/12/12privind acordarea unui ajutor de inmormantare domnului RADU COSTICA
Dispozitia 83/20202020/12/08privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimonului comunei Odaile, a comisiei de casare si receptie a materialelor pentru anul 2020 ordinară pentru luna IULIE 2020
Dispozitia 82/20202020/11/27privind componenţa comisiei de recepţie şi distribuire a plicurilor card-urilor, pentru mese calde destinatarilor finali, prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2014-2020)
Dispozitia 81/20202020/11/27privind constituirea comisiei de concurs contestatii pentru concursul organizat de Primăria Odaile pentru ocuparea functiei publice vacante de execuţie de referent impozite si taxe, clasa III, grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Compartiment financiar-contabil, achizitii publice, resurse umane si dezvoltare locala
Dispozitia 80/20202020/11/27privind constituirea comisiei de concurs contestatii pentru concursul organizat de Primăria Odaile pentru ocuparea functiei publice vacante de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Compartiment financiar-contabil, achizitii publice, resurse umane si dezvoltare locala
Dispozitia 79/20202020/11/27privind nominalizarea operatorilor economici din reteaua comercială a comunei ODĂILE, judetul Buzău, care vor distribui produse raţionalizate către populaţie la mobilizare sau război
Dispozitia 78/20202020/11/27privind înfiinţarea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei ODĂILE, judeţul Buzău
Dispozitia 77/20202020/11/20privind convocarea Consiliului local Odaile in sedinta ordinara pentru luna noiembrie 2020
Dispozitia 76/20202020/11/18privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, pentru perioada sezonului rece NOIEMBRIE 2020- MARTIE 2021
Dispozitia 75/20202020/11/18privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de ,, Reparații curente si periodice la îmbrăcăminți asfaltice pe DC 84 Km 0 + 000 – 1 + 200”
Dispozitia 74/20202020/11/05privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare pentru alegerile din 6 decembrie 2020 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor
Dispozitia 73/20202020/10/30privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila
Dispozitia 72/20202020/10/30privind acordarea unui ajutor de inmormantare domnului DUMITRU ION
Dispozitia 71/20202020/10/30privind stabilirea locuriloe de afisaj electoral privind Alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din 6 decembrie 2020
Dispozitia 70/20202020/10/28Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă extraordinara pentru luna octombrie 2020
Dispozitia 68/20202020/10/20privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Familia domnului ALDEA DUMITRU
Dispozitia 69/20202020/10/20privind modificarea ajutorului social pentru familia domnului ANDREI IULIAN
Dispozitia 67/20202020/10/04Privind acordarea ajutorului social pentru Familia d-nei/ d- nei NASTASE MARIA -ALINA
Dispozitia 66/20202020/10/04Privind acordarea ajutorului social pentru Familia d-nei/ d- nei SCOROSANU ELENA
Dispozitia 65/20202020/09/30privind modificarea componenţei COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR
Dispozitia 64/20202020/09/21Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar in cadrul Biroului electoral al Sectiei de votare nr.297, Comuna Odăile, județul Buzău
Dispozitia 63/20202020/09/19Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru luna SEPTEMBRIE 2020
Dispozitia 62/20202020/09/10privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in vederea desfasurariiAEGERILOR LOCALE din 27 septembrie 2020
Dispozitia 61/20202020/08/24privind stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020
Dispozitia 60/20202020/08/20privind acordarea unui ajutor de inmormantare d- nei ALDEA IOANA
Dispozitia 59/20202020/08/20privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Familia d-nei ANDREI IULIAN
Dispozitia 58/20202020/08/20privind acordarea ajutorului social pentru Familia d-nei/ d- lui PIRUȘCĂ IONUȚ
Dispozitia 57/20202020/08/20privind încetarea dreptului de ajutor social pentru numitul STANISLAV AGAPIE SORIN,
Dispozitia 56/20202020/08/20privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru luna AUGUST 2020
Dispozitia 50/20202020/06/26privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Familia d-nei AGAPIE DUMITRA
Dispozitia 49/20202020/06/26privind constituirea comisiei comunale Odăile pentru recensământul populatiei si locuintelor din România in anul 2021
Dispozitia 48/20202020/06/26Privind acordarea ajutorului social pentru Domnul CRETU IULIAN
Dispozitia 47/20202020/06/26privind ACORDAREA alocaţiei pentru sustinerea familiei pentru titularul DUMITRU CRISTINEL
Dispozitia 46/20202020/06/26privind modificarea membrilor de familie din dosarul de alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui. VASILE ION din Satul Gorâni, Comuna Odăile, Judetul Buzau, incepand cu luna IUNIE anul 2020
Dispozitia 45/20202020/06/12privind modificarea i nr.31/2020 cu privire la numirea domnului Vasile Lăzărică, în funcţia publică de conducere de Secretar general al comunei ODĂILE, judeţul Buzău
Dispozitia 44/20202020/06/12privind constituirea Grupului de lucru POAD 2020-2021 la nivelul comunei Odăile Primarul comunei Odăile, judeţul Buzău;
Dispozitia 43/20202020/06/11privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru luna iunie 2020
Dispozitia 42/20202020/06/11privind inființarea propririi pe salariul d-lui Dobre George, referent compartiment Urbanism, Salubrizare , Mediu, ISU
Dispozitia 41/20202020/06/04privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru titularul Ungureanu Mihăiță
Dispozitia 40/20202020/06/04privind suspendarea ajutorului social pentru familia PAPUC CĂTĂLIN
Dispozitia 39/20202020/05/22privind constituirea comisiei comunale pentru recensământul general agricol din România runda 2020
Dispozitia 38/20202020/05/22privind convocarea Consiliului local Odăile, judetul Buzău, în ședință ordinară pentru luna mai 2020
Dispozitia 37/20202020/05/14privind ACORDAREA alocaţiei pentru sustinerea familiei pentru titularul AGAPIE DUMITRA
Dispozitia 36/20202020/05/14privind încetarea indemnizaţiei lunare numitului NEACSU NICOLAE,persoană cu handicap grav, domiciliat în comuna Odăile, sat Valea Fantanii, în baza Legii nr.448/2006 republicată
Dispozitia 35/20202020/05/05privind desemnarea persoanelor responsabile pentru remedierea deficientelor privind nomenclatorul stradal si pentru operationalizarea sistemelor informatice ale Registrului Agricol National
Dispozitia 34/20202020/04/23privind acordarea ajutorului social pentru Familia d-nei AGAPIE DUMITRA
Dispozitia 33/20202020/04/23privind acordarea ajutorului social pentru Familia d-nei/ d- lui MURESAN IONEL
Dispozitia 32/20202020/04/23privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru luna aprilie 2020
Dispozitia 31/20202020/04/22privind numirea domnului Vasile Lăzărică, în funcţia publică de conducere de Secretar general al comunei ODĂILE, judeţul Buzău
Dispozitia 30/20202020/04/13privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de constructii aferentă investitiei: ,,Modernizare drumuri comunale DC 84, DC 182 și drum sătesc DS 9
Dispozitia 29/20202020/03/28privind încetarea contractului individual de muncă pentru domnul MOISE MARIAN, asistent personal al persoanei cu handicap grav
Dispozitia 28/20202020/03/28privind încetarea dreptului de ajutor social pentru numitul ALDEA CONSTANTIN
Dispozitia 27/20202020/03/27privind MODIFICAREA cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru GHEORGHE MIHAELA
Dispozitia 26/20202020/03/23privind modificarea prevederilor dispozitiei nr 25/2020, privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursul organizat de Primaria Odaile, in vederea ocuparii functiei publice vacante de conducere de secretar general al comunei Odaile, potrivit conditiilor actuale ( Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020 )
Dispozitia 25/20202020/03/03privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursul organizat de Primaria Odaile, in vederea ocuparii functiei publice vacante de conducere de secretar general al comunei Odaile,
Dispozitia 24/20202020/02/24privind stabilirea salariului brut/lunar al doamnei Zota Violeta Cornelia – functie contractuală – asistent medical comunitar
Dispozitia 23/20202020/02/24privind stabilirea salariului brut/lunar al d-lui Aldea Gheorghe- functie contractuală – şofer microbuz şcolar
Dispozitia 22/20202020/02/24privind stabilirea salariului brut/lunar al d-lui MINOIU IONEL- functie contractuală – muncitor necalificat
Dispozitia 21/20202020/02/24privind stabilirea salariului brut/lunar al d-lui BADEA NARCIS –SORIN – functie contractuală – muncitor calificat
Dispozitia 20/20202020/02/24privind privind stabilirea salariului brut/lună al d-lui Dobre George – functia publica de execuţie – referent
Dispozitia 19/20202020/02/24privind privind stabilirea salariului brut/lună al d-lui Crăciun Bebi – functia publica de execuţie – referent
Dispozitia 18/20202020/02/24privind privind stabilirea salariului brut/lună al d-lui Vasile Lăzărică – functia publica de execuţie de inspector
Dispozitia 17/20202020/02/24privind privind stabilirea salariului brut/lună al d-lui Stroe Vasile – functie publica de execuţie – referent
Dispozitia 16/20202020/02/24privind acordarea alocatie pentru sustinerea familie pentru titularul AGAPIE DUMITRA
Dispozitia 15/20202020/02/24privind moficarea dreptului la ajutorul social familiei d-lui VASILE ION
Dispozitia 14/20202020/02/24privind acordarea ajutorului social pentru Familia d-nei AGAPIE DUMITRA
Dispozitia 13/20202020/02/24privind acordarea ajutorului social pentru Familia d-nei/ d- lui ANDREI IULIAN
Dispozitia 12/20202020/02/24privind acordarea ajutorului social pentru Familia d-nei/ d- lui MURESAN IONEL
Dispozitia 11/20202020/02/13privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru luna FEBRUARIE 2020
Dispozitia 10/20202020/01/29privind constituirea Comisiei de receptie a bunurilo materiale aprovizionate
Dispozitia 9/20202020/01/29Privind modificarea prevederilor Dispozitiei nr.85/2019 a Primarului comunei Odăile, județul Buzău
Dispozitia 8/20202020/01/29privind stabilirea salariului brut al d-nei TUDOR VIORICA, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Dispozitia 7/20202020/01/29privind stabilirea salariului brut al d-nei IBRIS ALINA, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Dispozitia 6/20202020/01/29privind stabilirea salariului brut al d-nei ENE CORNELIA, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Dispozitia 5/20202020/01/29privind stabilirea salariului brut al d-nei BURLACU MARIOARA,Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Dispozitia 4/20202020/01/29privind stabilirea salariului brut al d-nei BADEA IOANA, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Dispozitia 3/20202020/01/29privind stabilirea salariului brut al d-lui MOISE MARIAN, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Dispozitia 2/20202020/01/29privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav acordată beneficiarilor din comuna Odăile , judeţul Buzău Începând cu data de 01 ianuarie 2020
Dispozitia 92/20192019/10/24Dispozitia nr. 92 – 2019
Dispozitia 91/20192019/10/24Dispozitia nr. 91 – 2019
Dispozitia 90/20192019/10/24Dispozitia nr. 90 – 2019
Dispozitia 89/20192019/10/24Dispozitia nr. 89 – 2019
Dispozitia 88/20192019/10/22Dispozitia nr. 88 – 2019
Dispozitia 87/20192019/10/22Dispozitia nr. 87 – 2019
Dispozitia 86/20192019/10/01Dispozitia nr. 86 – 2019
Dispozitia 85/20192019/10/01Dispozitia nr. 85 – 2019
Dispozitia 84/20192019/09/30Dispozitia nr. 84 – 2019
Dispozitia 83/20192019/09/30Dispozitia nr. 83 – 2019
Dispozitia 82/20192019/09/24privind stabilirea locurilor de afisaj electoral, la nivelul UAT Odaile, jud. Buzau pentru alegea Presedintelui Romaniei in anul 2019
Dispozitia 81/20192019/09/24privind incetarea ajutorului social
Dispozitia 80/20192019/09/24privind incetarea ajutorului social
Dispozitia 79/20192019/09/24privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei
Dispozitia 78/20192019/09/24privind modificarea dreptului la ajutor social familiei
Dispozitia 77/20192019/09/24privind modificarea dreptului la ajutor social familiei
Dispozitia 76/20192019/09/24privind modificarea dreptului la ajutor social familiei
Dispozitia 75/20192019/09/24privind modificarea dreptului la ajutor social familiei
Dispozitia 74/20192019/09/24Dispozitia nr. 74 – 2019
Dispozitia 73/20192019/09/06privind convocarea Consiliului Local Odăile, jud. Buzau în şedinţă ordinară pentru luna septembrie 2019
Dispozitia 72/20192019/09/05privind convocarea în şedinţă de indata a Consiliului Local Odăile
Dispozitia 71/20192019/08/26privind nominalizarea operatorilor economici din reteaua comerciala a comunei Odaile, jud. Buzau care vor distribui produse rationalizate catre populatie la mobilizare sau razboi
Dispozitia 70/20192019/08/26privind infiintarea comisiei pentru probleme de aparare la nivelul comunei Odaile, jud. Buzau
Dispozitia 69/20192019/08/20privind desemnarea persoanelor responsabile cu privire la organizarea si publicarea Monitorului Oficial Local al UAT Odaile
Dispozitia 68/20192019/08/09privind desemnarea unei persoane responsabile cu gestionarea PPA la nivelul UAT Odaile
Dispozitia 67/20192019/08/02privind convocarea Consiliului Local Odăile, jud. Buzau în şedinţă ordinară pentru luna august 2019
Dispozitia 66/20192019/07/19privind delegarea atributiilor secretarului comunei pentru perioada 22.07 – 26.07.2019
Dispozitia 65/20192019/07/05privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 12.07.2019
Dispozitia 64/20192019/06/24privind acordarea indemnizatiei lunare d-lui
Dispozitia 63/20192019/06/20Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 28.06.2019
Dispozitia 62/20192019/06/10Dispozitia nr. 62 – 2019
Dispozitia 61/20192019/06/10Dispozitia nr. 61 – 2019
Dispozitia 60/20192019/05/31Dispozitia nr. 60 – 2019
Dispozitia 59/20192019/05/31Dispozitia nr. 59 – 2019
Dispozitia 58/20192019/05/31Dispozitia nr. 58 – 2019
Dispozitia 57/20192019/05/31Dispozitia nr. 57 – 2019
Dispozitia 56/20192019/05/24privind organizarea colectari selective a deseurilor din cadrul incintei Primăriei Comunei Odăile.
Dispozitia 55/20192019/05/23Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 31.05.2019
Dispozitia 54/20192019/05/17Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţa de lucru extraordinară în data de 20.05.2019
Dispozitia 53/20192019/05/14cu privind la delegarea atribuţiilor secretarului comunei pe perioadă determinate d-nei Oprea Mirela având funcţia de inspector asistenta sociala din cadrul Compartimentului asistenta socială
Dispozitia 52/20192019/04/24privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in vederea desfasurarii ALEGERILOR EUROPARLAMENTARE din 26 mai 2019
Dispozitia 50/20192019/04/24privind stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru alegerile pentru Parlamentul European
Dispozitia 56/20182018/05/24privind desemnarea persoanei responsabile cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul comunei Odaile, jud. Buzau
Dispozitia 55/20182018/05/23privind persoana/persoanele desemnata/desemnate pentru acordarea asistentei privind completarea si/sau depunerea precum si transmiterea declaratiei unice din cadrul primariei comunei Odaile
Dispozitia 54/20182018/05/22Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 29.05.2018
Dispozitia 50/20182018/05/12privind desemnarea persoanelor responsabile cu realizarea atributiilor ce revin UAT Odaile in vederea realizarii lucrarilor sistematice de cadastru
Dispozitia 44/20182018/04/18privind desemnarea unei persoane din cadrul Primariei comunei Odaile care sa fie inregistrate la AJFP Buzau, ca administrator si utilizator de date, in vederea utilizarii aplicatiei PATRIMVEN
Dispozitia 43/20182018/04/17privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari „Modernizare drumuri comunale DC84, DC182 si Drum satesc DS9, comuna Odaile, jud. Buzau”
Dispozitia 42/20182018/04/05Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 12.04.2018
Dispozitia 39/20182018/03/08Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 16.03.2018
Dispozitia 38/20182018/03/06cu privind la delegarea atribuţiilor de secretaru UAT Odaile d-nei Oprea Mirela, inspector, clasa I, grad profesional principal
Dispozitia 37/20182018/03/06privind desemnarea unei persoane din cadrul Primariei comunei Odaile care sa fie inregistrate la AJFP Buzau, ca administrator de date, in vederea utilizarii aplicatiei PATRIMVEN
Dispozitia 35/20182018/03/01privind desemnarea persoanei responsabile pentru indeplinirea atributiilor de serviciu privind sarcina completarii, tinerii la zi a Registrului agricol, atat pe suport de hartie cat si in format electronic, precum si a centralizarii datelor din Registrul agricol, sau a modului de arhivare si pastrare a acestuia
Dispozitia 30/20182018/02/15cu privire la delegarea drept de semnatura „Primar” in lipsa acestuia
Dispozitia 29/20182018/02/05Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 15.02.2018
Dispozitia 28/20182018/01/31privind modificarea orelor de munca, pentru persoanele beneficiare de ajutor social
Dispozitia 26/20182018/01/19Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 30.01.2018

Comments are closed.