Acte administrative emise de primar

TitluDataDescriere
Dispozitia 20/20212021/04/14privind convocarea Consiliului Local Odăile, jud. Buzau în şedinţă ordinară pentru luna aprilie 2021
Dispozitia 68/20202020/10/20privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Familia domnului ALDEA DUMITRU
Dispozitia 67/20202020/10/04Privind acordarea ajutorului social pentru Familia d-nei/ d- nei NASTASE MARIA -ALINA
Dispozitia 66/20202020/10/04Privind acordarea ajutorului social pentru Familia d-nei/ d- nei SCOROSANU ELENA
Dispozitia 65/20202020/09/30privind modificarea componenţei COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR
Dispozitia 64/20202020/09/21Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar in cadrul Biroului electoral al Sectiei de votare nr.297, Comuna Odăile, județul Buzău
Dispozitia 63/20202020/09/19Privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru luna SEPTEMBRIE 2020
Dispozitia 62/20202020/09/10privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in vederea desfasurariiAEGERILOR LOCALE din 27 septembrie 2020
Dispozitia 61/20202020/08/24privind stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020
Dispozitia 60/20202020/08/20privind acordarea unui ajutor de inmormantare d- nei ALDEA IOANA
Dispozitia 59/20202020/08/20privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Familia d-nei ANDREI IULIAN
Dispozitia 58/20202020/08/20privind acordarea ajutorului social pentru Familia d-nei/ d- lui PIRUȘCĂ IONUȚ
Dispozitia 57/20202020/08/20privind încetarea dreptului de ajutor social pentru numitul STANISLAV AGAPIE SORIN,
Dispozitia 56/20202020/08/20privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru luna AUGUST 2020
Dispozitia 50/20202020/06/26privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Familia d-nei AGAPIE DUMITRA
Dispozitia 49/20202020/06/26privind constituirea comisiei comunale Odăile pentru recensământul populatiei si locuintelor din România in anul 2021
Dispozitia 48/20202020/06/26Privind acordarea ajutorului social pentru Domnul CRETU IULIAN
Dispozitia 47/20202020/06/26privind ACORDAREA alocaţiei pentru sustinerea familiei pentru titularul DUMITRU CRISTINEL
Dispozitia 46/20202020/06/26privind modificarea membrilor de familie din dosarul de alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui. VASILE ION din Satul Gorâni, Comuna Odăile, Judetul Buzau, incepand cu luna IUNIE anul 2020
Dispozitia 45/20202020/06/12privind modificarea i nr.31/2020 cu privire la numirea domnului Vasile Lăzărică, în funcţia publică de conducere de Secretar general al comunei ODĂILE, judeţul Buzău
Dispozitia 44/20202020/06/12privind constituirea Grupului de lucru POAD 2020-2021 la nivelul comunei Odăile Primarul comunei Odăile, judeţul Buzău;
Dispozitia 43/20202020/06/11privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru luna iunie 2020
Dispozitia 42/20202020/06/11privind inființarea propririi pe salariul d-lui Dobre George, referent compartiment Urbanism, Salubrizare , Mediu, ISU
Dispozitia 41/20202020/06/04privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru titularul Ungureanu Mihăiță
Dispozitia 40/20202020/06/04privind suspendarea ajutorului social pentru familia PAPUC CĂTĂLIN
Dispozitia 39/20202020/05/22privind constituirea comisiei comunale pentru recensământul general agricol din România runda 2020
Dispozitia 38/20202020/05/22privind convocarea Consiliului local Odăile, judetul Buzău, în ședință ordinară pentru luna mai 2020
Dispozitia 37/20202020/05/14privind ACORDAREA alocaţiei pentru sustinerea familiei pentru titularul AGAPIE DUMITRA
Dispozitia 36/20202020/05/14privind încetarea indemnizaţiei lunare numitului NEACSU NICOLAE,persoană cu handicap grav, domiciliat în comuna Odăile, sat Valea Fantanii, în baza Legii nr.448/2006 republicată
Dispozitia 35/20202020/05/05privind desemnarea persoanelor responsabile pentru remedierea deficientelor privind nomenclatorul stradal si pentru operationalizarea sistemelor informatice ale Registrului Agricol National
Dispozitia 34/20202020/04/23privind acordarea ajutorului social pentru Familia d-nei AGAPIE DUMITRA
Dispozitia 33/20202020/04/23privind acordarea ajutorului social pentru Familia d-nei/ d- lui MURESAN IONEL
Dispozitia 32/20202020/04/23privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru luna aprilie 2020
Dispozitia 31/20202020/04/22privind numirea domnului Vasile Lăzărică, în funcţia publică de conducere de Secretar general al comunei ODĂILE, judeţul Buzău
Dispozitia 30/20202020/04/13privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de constructii aferentă investitiei: ,,Modernizare drumuri comunale DC 84, DC 182 și drum sătesc DS 9
Dispozitia 29/20202020/03/28privind încetarea contractului individual de muncă pentru domnul MOISE MARIAN, asistent personal al persoanei cu handicap grav
Dispozitia 28/20202020/03/28privind încetarea dreptului de ajutor social pentru numitul ALDEA CONSTANTIN
Dispozitia 27/20202020/03/27privind MODIFICAREA cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru GHEORGHE MIHAELA
Dispozitia 26/20202020/03/23privind modificarea prevederilor dispozitiei nr 25/2020, privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursul organizat de Primaria Odaile, in vederea ocuparii functiei publice vacante de conducere de secretar general al comunei Odaile, potrivit conditiilor actuale ( Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020 )
Dispozitia 25/20202020/03/03privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursul organizat de Primaria Odaile, in vederea ocuparii functiei publice vacante de conducere de secretar general al comunei Odaile,
Dispozitia 24/20202020/02/24privind stabilirea salariului brut/lunar al doamnei Zota Violeta Cornelia – functie contractuală – asistent medical comunitar
Dispozitia 23/20202020/02/24privind stabilirea salariului brut/lunar al d-lui Aldea Gheorghe- functie contractuală – şofer microbuz şcolar
Dispozitia 22/20202020/02/24privind stabilirea salariului brut/lunar al d-lui MINOIU IONEL- functie contractuală – muncitor necalificat
Dispozitia 21/20202020/02/24privind stabilirea salariului brut/lunar al d-lui BADEA NARCIS –SORIN – functie contractuală – muncitor calificat
Dispozitia 20/20202020/02/24privind privind stabilirea salariului brut/lună al d-lui Dobre George – functia publica de execuţie – referent
Dispozitia 19/20202020/02/24privind privind stabilirea salariului brut/lună al d-lui Crăciun Bebi – functia publica de execuţie – referent
Dispozitia 18/20202020/02/24privind privind stabilirea salariului brut/lună al d-lui Vasile Lăzărică – functia publica de execuţie de inspector
Dispozitia 17/20202020/02/24privind privind stabilirea salariului brut/lună al d-lui Stroe Vasile – functie publica de execuţie – referent
Dispozitia 16/20202020/02/24privind acordarea alocatie pentru sustinerea familie pentru titularul AGAPIE DUMITRA
Dispozitia 15/20202020/02/24privind moficarea dreptului la ajutorul social familiei d-lui VASILE ION
Dispozitia 14/20202020/02/24privind acordarea ajutorului social pentru Familia d-nei AGAPIE DUMITRA
Dispozitia 13/20202020/02/24privind acordarea ajutorului social pentru Familia d-nei/ d- lui ANDREI IULIAN
Dispozitia 12/20202020/02/24privind acordarea ajutorului social pentru Familia d-nei/ d- lui MURESAN IONEL
Dispozitia 11/20202020/02/13privind convocarea Consiliului Local Odăile, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru luna FEBRUARIE 2020
Dispozitia 10/20202020/01/29privind constituirea Comisiei de receptie a bunurilo materiale aprovizionate
Dispozitia 9/20202020/01/29Privind modificarea prevederilor Dispozitiei nr.85/2019 a Primarului comunei Odăile, județul Buzău
Dispozitia 8/20202020/01/29privind stabilirea salariului brut al d-nei TUDOR VIORICA, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Dispozitia 7/20202020/01/29privind stabilirea salariului brut al d-nei IBRIS ALINA, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Dispozitia 6/20202020/01/29privind stabilirea salariului brut al d-nei ENE CORNELIA, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Dispozitia 5/20202020/01/29privind stabilirea salariului brut al d-nei BURLACU MARIOARA,Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Dispozitia 4/20202020/01/29privind stabilirea salariului brut al d-nei BADEA IOANA, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Dispozitia 3/20202020/01/29privind stabilirea salariului brut al d-lui MOISE MARIAN, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Dispozitia 2/20202020/01/29privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav acordată beneficiarilor din comuna Odăile , judeţul Buzău Începând cu data de 01 ianuarie 2020
Dispozitia 92/20192019/10/24Dispozitia nr. 92 – 2019
Dispozitia 91/20192019/10/24Dispozitia nr. 91 – 2019
Dispozitia 90/20192019/10/24Dispozitia nr. 90 – 2019
Dispozitia 89/20192019/10/24Dispozitia nr. 89 – 2019
Dispozitia 88/20192019/10/22Dispozitia nr. 88 – 2019
Dispozitia 87/20192019/10/22Dispozitia nr. 87 – 2019
Dispozitia 86/20192019/10/01Dispozitia nr. 86 – 2019
Dispozitia 85/20192019/10/01Dispozitia nr. 85 – 2019
Dispozitia 84/20192019/09/30Dispozitia nr. 84 – 2019
Dispozitia 83/20192019/09/30Dispozitia nr. 83 – 2019
Dispozitia 82/20192019/09/24privind stabilirea locurilor de afisaj electoral, la nivelul UAT Odaile, jud. Buzau pentru alegea Presedintelui Romaniei in anul 2019
Dispozitia 81/20192019/09/24privind incetarea ajutorului social
Dispozitia 80/20192019/09/24privind incetarea ajutorului social
Dispozitia 79/20192019/09/24privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei
Dispozitia 78/20192019/09/24privind modificarea dreptului la ajutor social familiei
Dispozitia 77/20192019/09/24privind modificarea dreptului la ajutor social familiei
Dispozitia 76/20192019/09/24privind modificarea dreptului la ajutor social familiei
Dispozitia 75/20192019/09/24privind modificarea dreptului la ajutor social familiei
Dispozitia 74/20192019/09/24Dispozitia nr. 74 – 2019
Dispozitia 73/20192019/09/06privind convocarea Consiliului Local Odăile, jud. Buzau în şedinţă ordinară pentru luna septembrie 2019
Dispozitia 72/20192019/09/05privind convocarea în şedinţă de indata a Consiliului Local Odăile
Dispozitia 71/20192019/08/26privind nominalizarea operatorilor economici din reteaua comerciala a comunei Odaile, jud. Buzau care vor distribui produse rationalizate catre populatie la mobilizare sau razboi
Dispozitia 70/20192019/08/26privind infiintarea comisiei pentru probleme de aparare la nivelul comunei Odaile, jud. Buzau
Dispozitia 69/20192019/08/20privind desemnarea persoanelor responsabile cu privire la organizarea si publicarea Monitorului Oficial Local al UAT Odaile
Dispozitia 68/20192019/08/09privind desemnarea unei persoane responsabile cu gestionarea PPA la nivelul UAT Odaile
Dispozitia 67/20192019/08/02privind convocarea Consiliului Local Odăile, jud. Buzau în şedinţă ordinară pentru luna august 2019
Dispozitia 66/20192019/07/19privind delegarea atributiilor secretarului comunei pentru perioada 22.07 – 26.07.2019
Dispozitia 65/20192019/07/05privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 12.07.2019
Dispozitia 64/20192019/06/24privind acordarea indemnizatiei lunare d-lui
Dispozitia 63/20192019/06/20Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 28.06.2019
Dispozitia 62/20192019/06/10Dispozitia nr. 62 – 2019
Dispozitia 61/20192019/06/10Dispozitia nr. 61 – 2019
Dispozitia 60/20192019/05/31Dispozitia nr. 60 – 2019
Dispozitia 59/20192019/05/31Dispozitia nr. 59 – 2019
Dispozitia 58/20192019/05/31Dispozitia nr. 58 – 2019
Dispozitia 57/20192019/05/31Dispozitia nr. 57 – 2019
Dispozitia 56/20192019/05/24privind organizarea colectari selective a deseurilor din cadrul incintei Primăriei Comunei Odăile.
Dispozitia 55/20192019/05/23Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 31.05.2019
Dispozitia 54/20192019/05/17Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţa de lucru extraordinară în data de 20.05.2019
Dispozitia 53/20192019/05/14cu privind la delegarea atribuţiilor secretarului comunei pe perioadă determinate d-nei Oprea Mirela având funcţia de inspector asistenta sociala din cadrul Compartimentului asistenta socială
Dispozitia 52/20192019/04/24privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in vederea desfasurarii ALEGERILOR EUROPARLAMENTARE din 26 mai 2019
Dispozitia 50/20192019/04/24privind stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru alegerile pentru Parlamentul European
Dispozitia 56/20182018/05/24privind desemnarea persoanei responsabile cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul comunei Odaile, jud. Buzau
Dispozitia 55/20182018/05/23privind persoana/persoanele desemnata/desemnate pentru acordarea asistentei privind completarea si/sau depunerea precum si transmiterea declaratiei unice din cadrul primariei comunei Odaile
Dispozitia 54/20182018/05/22Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 29.05.2018
Dispozitia 50/20182018/05/12privind desemnarea persoanelor responsabile cu realizarea atributiilor ce revin UAT Odaile in vederea realizarii lucrarilor sistematice de cadastru
Dispozitia 44/20182018/04/18privind desemnarea unei persoane din cadrul Primariei comunei Odaile care sa fie inregistrate la AJFP Buzau, ca administrator si utilizator de date, in vederea utilizarii aplicatiei PATRIMVEN
Dispozitia 43/20182018/04/17privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari „Modernizare drumuri comunale DC84, DC182 si Drum satesc DS9, comuna Odaile, jud. Buzau”
Dispozitia 42/20182018/04/05Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 12.04.2018
Dispozitia 39/20182018/03/08Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 16.03.2018
Dispozitia 38/20182018/03/06cu privind la delegarea atribuţiilor de secretaru UAT Odaile d-nei Oprea Mirela, inspector, clasa I, grad profesional principal
Dispozitia 37/20182018/03/06privind desemnarea unei persoane din cadrul Primariei comunei Odaile care sa fie inregistrate la AJFP Buzau, ca administrator de date, in vederea utilizarii aplicatiei PATRIMVEN
Dispozitia 35/20182018/03/01privind desemnarea persoanei responsabile pentru indeplinirea atributiilor de serviciu privind sarcina completarii, tinerii la zi a Registrului agricol, atat pe suport de hartie cat si in format electronic, precum si a centralizarii datelor din Registrul agricol, sau a modului de arhivare si pastrare a acestuia
Dispozitia 30/20182018/02/15cu privire la delegarea drept de semnatura „Primar” in lipsa acestuia
Dispozitia 29/20182018/02/05Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 15.02.2018
Dispozitia 28/20182018/01/31privind modificarea orelor de munca, pentru persoanele beneficiare de ajutor social
Dispozitia 26/20182018/01/19Privind convocarea Consiliului Local Odăile în şedinţă ordinară în data de 30.01.2018

Comments are closed.